Mange lurer nok på dette, vi har fått spørsmål på Facebook og til hei@oss.no om det. Tusen takk til alle som engasjerer seg nok til å spørre!

Det er to ting som gjør at du kan bli testbruker:

  1. Du har AMS-måler (ny automatisk strømmåler innstallert det siste året av nettselskapet, les mer her: https://www.nymaler.no/)

  2. Du bor i et område hvor kommunikasjonsteknologien vi bruker har dekning. Vi benytter en type som ikke er brukt tidligere og dermed ikke har dekning i hele Norge akkurat nå. Men, de aller fleste som har meldt seg opp som testbrukere bor på det sentrale østlandet, og her er det god dekning.

Så, til hvordan vi vet at du kan bli testkunde:

Roman, som er app-utvikleren vår, utvikler en enkel versjon av appen. Egentlig bare en registrerings-app. Når Oss-brikken er klar, ber vi dere laste ned appen. I den appen registrerer den som står som nettkunde hos netteieren seg (vi kan kun sende Oss-brikken til den som eier kundeforholdet til netteieren). Om du får en felles regning fra strømleverandør og nettleverandør og er i tvil hvem som eier kundeforholdet, så står det på regningen hvem som er netteier.

Når dere har vært gjennom alle trinnene i appen gjør vi avsjekk om du kan bli testbruker. Det er da du får beskjeden.

Når du har blitt godkjent sender vi deg Oss-brikken i posten. Voila!

Oss-FB-4