For å forstå hvorfor prisene svinger, er det kjekt å få en kort innføring i hvordan strømmarkedet fungerer.

Alle strømleverandører i Norge kjøper strøm fra kraftbøren NordPool. Hver dag legger kjøpere og selgere inn sine tilbud på kraftbørsen, og deretter settes prisene for strøm for hver eneste time det neste døgnet. Strømleverandørene har ingen mulighet til å påvirke eller spekulere i prisen.

Alle strømleverandører kjøper den samme strømmen til den samme prisen.

Det er så enkelt som at mye strøm i markedet gir lavere pris, og stor etterspørsel fører til høyere pris. Derfor vil prisen ut til deg variere i samme takt som prisene på kraftbørsen.

Tilbud og etterspørsel styrer strømprisen📈

I Norge går mesteparten av strømmen til oppvarming, så strømforbruket stiger naturligvis om vinteren. Den høye etterspørselen stiger i takt med forbruket, som igjen fører til høyere strømpriser.

Som forbruker merker du nok svingningen på strømprisen mest fra sommer til vinter, men som nevnt så varierer prisen for hver time, hver eneste dag. Strøm er dyrest på morgenen når alle skal gjøre seg klare til skole og jobb, og på ettermiddagen når alle kommer hjem for å lage middag.

Høyt forbruk på samme tid, gir høyere strømpris.

Været påvirker også strømprisen🌦️

Variasjon i nedbør og temperatur gjør at tilgangen på norsk kraft varierer. Når det regner og gradestokken viser plussgrader har vi mye strøm, men lite behov for oppvarming. Da produserer vi mer kraft enn vi bruker, og overskuddet eksporteres derfor videre via overføringskabler til Europa. I andre perioder, spesielt om vinteren, når det er tørt og kaldt, har vi et underskudd på kraft.  Det er lite vann i vannmagasinene, stor etterspørsel og vi må importere kraft fra utlandet. Dermed får vi høyere strømpriser.