De fleste norske hjem skal ha fått installert digitale strømmålere. De nye smarte strømmålerne åpner opp for nye muligheter når det gjelder oversikten du har over strømforbruket ditt, og hvordan du kan styre det.

Hva er AMS?

AMS står for «avanserte måle- og styringssystemer», og er navnet på de nye digitale strømmålerne som er installert i alle norske hjem. Den nye måleren registrerer hvor mye strøm du bruker hver time, hver dag og rapporterer dette automatisk, slik at du slipper å lese av strømmen.

Hvorfor kommer de nye målerne?

AMS-måleren er et viktig verktøy på veien til å hjelpe oss å redusere strømforbruket i «rushtiden».

Økt strømforbruk og ujevn belastning på strømnettet krever dyre utbygginger av nettet. Til slutt er det du som forbruker som må betale for dette gjennom økt nettleie. Vi er heldig i Norge, og har god tilgang på fornybar energi. Utfordringen er at nettet ikke er bygd for at alle bruker mye strøm på likt. Enova forklarer dette godt;

«En måte å forstå dette på, er å se på energien vi bruker som biler, og effekten som kjørefeltene. Man får fint sluset mange biler gjennom et område ved bruk av få kjørefelt så lenge bilene fordeler seg jevnt utover døgnet, men i rushtiden blir det trangt. Skulle man bygget ut et veisystem som sørget for full flyt i rushtiden, hadde det blitt kjempedyrt, og man hadde hatt veldig mye ledig kapasitet resten av døgnet. Likedan er det med energibruken. Hvis vi ikke unngår de verste strøm «rushtidene» (for eksempel når alle kommer hjem fra jobb og skal lade elbilen, lage middag og vaske klær samtidig), må vi investere i store utbygginger av nettet som til syvende og sist er oss sluttbrukere som må betale for. Klarer vi i stedet å fordele de samme «bilene» mer utover døgnet (effektforskyve strømbruken), reduseres behovet for utvidelser av «kjørefelt» (nettet)»

Hvilke muligheter gir AMS måleren?

Med en gang tenker vi at AMS-måleren er et verktøy som gir oss automatisk avregning og avlesning av strømforbruket hver time, men det er så mange flere muligheter. Det fine med den nye AMS-måleren er at den har en HAN-port utgang. Gjennom HAN-porten kan du som forbruker koble til teknologiske løsninger som for eksempel Oss-brikken, som gir deg tilgang på detaljert informasjon om eget forbruk rett inn på mobilen.

Denne informasjonen kan skape et mer bevisst forhold til strøm, som gagner både deg og samfunnet. Dette er avgjørende for utviklingen av et mer fleksibelt og miljøvennlig energisystem, og at investeringer i nettet blir gjennomført så godt som mulig for samfunnet. Samtidig får du som forbruker mer kontroll over eget forbruk og slipper vonde overraskelser på slutten av måneden. Mulighetene er store, og teknologiutviklingen hjelper oss å spare både miljøet og lommeboken.

Vi har lånt to bilder fra Energi Norge som enkelt illustrerer hvorfor du bør fordele forbruket jevnt over.

En strømmåler som gir nøyaktig strømregning

De nye strømmålerne har også gjort det mulig for strømselskapene å gi deg en helt nøyaktig strømregning som er basert på ditt faktiske forbruk. Du bør derfor passe på at du har en strømavtale med timepriser. Det vil si at du får prisen hver time multiplisert med ditt forbruk for denne timen. Ved å ha denne avtalen har du større mulighet til å påvirke strømregningen din ved å flytte deler av strømforbruket til timene av dagen hvor strømprisen er lavere. Nå som AMS-måleren er på plass er det ingen grunn til at strømleverandører skal operer med estimater og veide snittpriser.

Fordelene ved den nye måleren oppsummert

  • Enklere for deg, du slipper å lese av strømmen
  • Du får bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruker ditt
  • Har du en strømavtale med timepriser får du en helt nøyaktig strømregning
  • Måleren kan kobles opp mot Oss-brikken som hjelper deg med tiltak som sparer både miljø og lommebok