Det spørsmålet stiller Enova og NVE seg

Enova jobber for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn og ligger under Klima- og miljødepartementet. De vil at de nye automatiske strømmålerne skal brukes til å gi folk mer informasjon om eget strømforbruk og sånn sett hjelp til å ikke sløse med strømmen. Derfor har Enova sammen med NVE tatt initiativ til prosjektet "Smarte målere - smarte forbrukere" hvor de vil finne ut av om folk bruker mindre strøm om de får god kontroll og oversikt over strømmen.

Gjennom Oss skal du jo få nettopp det

I tillegg til trygghet gjennom beskjed om noe er galt, så ønsker vi å gi deg god oversikt og hjelp til å ikke sløse. Derfor er Oss et perfekt prosjekt for Enova, som igjen gjør at Oss er et av pilotprosjektene som får støtte til å utvikle nettopp denne type tjenester.

Å være et pilotprosjekt i Enova passer oss veldig godt

Vi gjør hele tiden valg i Oss for at våre tjenester er trygge, det gjelder alt fra trygghet for at alt er ok hjemme, til datasikkerhet, men også trygghet for at Oss bryr seg om klimaet. Vi er opptatt av alt fra materialene i og rundt Oss-brikken til at strøm skal være ren og fornybar. Vi skal ikke legge oss oppi hva dere bruker tjenesten vår til, men om dere bruker den til å bruke litt mindre strøm så blir vi veldig glade. Å bidra til at Enova skal nå målet sitt om Norge som lavutslippssamfunn passer veldig godt sammen med Oss og det vi er opptatt av.


Alle som velger Oss skal vite at vi hele tiden gjør valg for å være så miljøvennlige og samfunnsvennlige som overhode mulig. Vi bruker norske produsenter til Oss-brikken for eksempel, og vi er nøye med å bruke så lite plast og papp som vi kan.