Da vi begynte å snakke om mulighetene i sikringsskapet ditt og Oss-brikken var det første vi ble enige om at personvernet skulle ivaretas, etter aller beste evne, til en hver tid - også utover det rene lovverket. "Vi vil være på lag med kunden" - sa vi.

Alle har krav på et privatliv! Vi vil ikke samle masse data om deg som vi ikke trenger for å lage tjenesten og vi vil aldri på noen annen måte behandle persondataene dine som noe vi kan skalte og valte med som vi vil.

Vårt oppdrag er (blant annet) å:

  1. Samle de dataene vi trenger for å lage den tjenesten vi har lovet å lage - ikke noe mer enn det

  2. Passe på dataene som om det skulle vært gull - sikre den rett og slett

  3. Hele tiden passe på at du vet hvilke data vi samler - og selvfølgelig hvorfor

  4. Gi deg kopi av dataene vi har om deg, om du ønsker det

  5. Slette dine persondata om du ønsker det og ikke lenger vil være kunde hos oss

  6. Vi skal til en hver tid overholde alt av lovverk (åpenbart), men også strekke oss enda lenger for å sikre privatlivet ditt!

Dataene som kommer fra sikringsskapet er svært personsensitiv data. Vi tar det på aller største alvor og bygger hele tiden tjenestene våre med dette i bakhodet.

Vi har forsøkt å få til et møte med Datatilsynet for å dobbeltsjekke alt vi gjør med dem, men det avslo de. Vi gir oss ikke på det og håper på å få til et møte så raskt som mulig.

PS: Utviklingssjefen i Oss er ikke på Facebook av personvernsgrunner, han er veldig opptatt av personvernet, for seg selv, og for alle dere - Vi alle engasjerer oss i personvern, det er en viktig del av å være i Oss-teamet.